viagra professional http://fishingwithrod.com/?=levitra-generika-rezeptfrei-kaufen&d53=9c kamagra oral jelly for men best price on cialis spedra vs levitra priligy posologie http://nalandacharitabletrust.org/newyear-celebration-at-nalanda-charitable-trust/ kamagra prescription natural alternative to cialis best place to buy levitra online alcohol with priligy levitra trial offer levitra ohne rezept comprar cialis Demo

  • Home
  • Stanovy společnosti

Zemědělská a.s. Lučice

Sídlo: Na Popelce 3187/12a,

150 00 Praha 5

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17885. 

Datum zápisu 8. června 2000.

Firma se zabývá výrobou a prodejem zemědělských komodit.

Kontakt: Tomáš Zmek, předseda představenstva

e- mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 602 545 287

OZNÁMENÍ O PŘEMĚNĚ PODOBY AKCIÍ

Představenstvo obchodní společnosti Zemědělská a.s. Lučice, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Na Popelce 3187/12a, PSČ 150 00, identifikační číslo 259 39 050, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17885, (dále jen „společnost“), tímto v souladu s ust. § 529 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje, že 1. Jediný akcionář společnosti přijal v působnosti valné hromady společnosti dne 17. dubna 2014 rozhodnutí o přeměně podoby akcií společnosti z listinné na zaknihovanou. 2. Jediný akcionář společnosti je povinen odevzdat stávající listinné akcie emitované společností nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku, tedy nejpozději do 25. června 2014. Akcie se odevzdávají v sídle společnosti k rukám člena představenstva společnosti v pracovní dny vždy od 9.00 do 16.00 hodin. 3. Jediný akcionář společnosti se tímto vyzývá ke zřízení majetkového účtu v centrální evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. 4. Jediný akcionář je povinen společnosti při odevzdání listinných akcií sdělit číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované cenné papíry zaevidovány, a, jsou-li akcie zastaveny, sdělit společnosti číslo zástavní smlouvy.

Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Lučice